Dziewiętnastego kwietnia w strzelneńskiej Hali sportowej w piłkę nożną zagrały trzy drużyny: Świetlica Wronowy, Świetlica Markowice oraz Świetlica/Ośrodek Strzelno.
Konkurs został zorganizowany przez Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach (patronat: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mogilnie). Odbył się wczoraj, w Szerzawach, a wzięli w nim udział uczniowie z trzech placówek – Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie oraz Zespołu Placówek Specjanych w Szerzawach.
 
Wczoraj w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Markowicach odbyła się kolejna edycja turnieju warcabowego dla uczestników zajęć w Świetlicy Profiaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie oraz Filii Świetlicy w Markowicach i Wronowach.

Jeszcze przez kilka dni można składać oferty na realizację zadań w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Strzelna otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Jednym z objętych konkursem działań jest Realizacja programów profilaktyczno - wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo - wychowawczych. Na ten cel zaplanowano dofinansowanie w wysokości 11.000,00 zł.

Szczegóły tutaj→ .

Liga halowa 2018 obejmuje trzy kategorie wiekowe: 2010 i młodsi, 2008-2009 oraz 2007-2006. W dwóch młodszych kategoriach wiekowych uczestniczy sześć, natomiast w najstarszej - pięć zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 10 lutego, zakończenie planowane jest na 17 marca. Każda drużyna przed rozgrywkami uczestniczy w 40 minutowych zajęciach Spójrz Inaczej.

Po raz kolejny w akcję „KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI! NIE PAL PRZY MNIE PAPIEROSÓW!” połączoną z Dniem Czystego Powietrza czynnie włączyła się społeczność naszej szkoły [Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strzelnie]. 21 listopada uczniowie wyposażeni w transparenty, maski przeciwpyłowe oraz różne dźwiękowe gadżety przemaszerowali w asyście Policji i Straży Miejskiej ulicami miasta, głośno skandując hasła kampanii.

Przygotowania do happeningu rozpoczęły się kilkanaście dni wcześniej. Wychowawcy klas, nauczyciele przyrody i biologii odbyli z uczniami pogadanki na temat szkodliwości palenia odpadów w „przydomowych spalarniach” oraz szkodliwości palenia tytoniu. Uczniowie wraz nauczycielami przygotowali transparenty, na których wypisane były hasła happeningu.

Dzień Czystego Powietrza to przede wszystkim akcja, która ma na celu edukować społeczeństwo. Palenie odpadów w piecach domowych jest procederem niezwykle masowym mimo obowiązującego w Polsce zakazu.

Przygotowany happening miał uświadomić mieszkańcom Strzelna, jak niebezpieczne dla zdrowia i środowiska jest spalanie odpadów.

Akcję przygotowały Maria Nowak i Ewa Mohylowska – Schellner przy współpracy dyrektora szkoły M. Staśkowiak oraz nauczycieli i wychowawców poszczególnych klas. Dziękujemy za czynny udział w akcji.

W dniach 9-12.12.2017 roku i 12-13.01.2018 roku odbędą się warsztaty dla realizatorów zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII w ramach programu Spójrz Inaczej. Weźmie w nich udział 14 nauczycieli z dwóch placówek w Strzelnie – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Realizatorem warsztatów będzie Danuta Kielnik, rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenerka treningu i warsztatu psychologicznego.

Spójrz inaczej jest jednym z programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zawiera - obejmujący pięć działów (Przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji, Budowanie poczucia własnej wartości, Funkcjonowanie w grupie, Rozwiązywanie problemów i konfliktów, Dbanie o swoje zdrowie i profilaktyka uzależnień) - scenariusz zajęć do systematycznej pracy z wszystkimi klasami szkoły podstawowej w ciągu całego roku szkolnego (spojrzinaczej.pl).

Kolejny biwak dla uczestników zajęć w ramach akcji Lato 2017 - 24-26 listopada 2017 roku, ponownie w przyjaznym dla dzieci i młodzieży Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu. 
Osób - 31 (ze Strzelna oraz sołectw Markowice, Sławsko Dolne, Ostrowo i Ciechrz), w programie między innymi: zabawy plastyczne, integracyjne i przy muzyce, Warsztaty kreatywne (wykonanie choinki z papieru i anioła z masy solnej), zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień.
Pomysł na przyszłoroczne Lato? Już jest. :-)

 

W listopadzie, ponieważ dwa zaplanowane na ten miesiąc biwaki w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu, są kontynuacją akcji Lato 2017 .

W biwaku 3-5 listopada wzięło udział 16 osób z terenu sołectw Jeziorki, Młyny-Młynice i Kijewice-Mirosławice. Kolejne 12 osób to uczestnicy zajęć w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Strzelnie.

Program pobytu w cichym i spokojnym o tej porze roku Przyjezierzu, między innymi obejmował: zajęcia plastyczne i taneczne, gry terenowe - podchody i grę francuską, zabawę z udziałem postaci ze znanych bajek pod hasłem Bajki na wesoło, dyskotekę, wyjazd na basen oraz zajęcia w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego (tematyka: Uczucia i reakcje organizmu, Jak radzić sobie ze wstydem, Co to jest złość?, Co robisz ze swoją złością?).

Kolejny biwak – już w przyszłym tygodniu!

Więcej zdjęć tutaj→ .

Dnia 4 października Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Strzelnie zorganizowała warsztaty dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzelnie oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Dałkowskiego w Strzelnie. Warsztaty prowadził trener Pracowni Badań Społecznych SONDA z Krakowa, a wzięło w nich udział 100 uczniów z klas IV, VI i VII.

 

Tematyka warsztatów:

1. Trening sprawnego zarzadzania sobą czyli zostań swoim menedżerem
2. „Stop agresji” - rozwiązywanie konfliktów bez przemocy
3. Warsztat Budowania Motywacji czyli „Chcieć to móc”