W ramach działalności profilaktycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Strzelnie działa od ośmiu lat Amatorski Teatr Profilaktyczny Rozdarta Kurtyna. W skład grupy wchodzą nauczyciele, uczniowie i rodzice naszych wychowanków.

Osobami prowadzącymi teatr są: Lilianna Machura - psycholog, Magdalena Budkiewicz - nauczyciel / terapeuta. Celem działalności teatru jest zintegrowanie wychowanków, nauczycieli i rodziców w działaniu prospołecznym, z myślą profilaktyczną w tle. Poprzez formę teatralną przekazujemy informacje z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkotykowej. Teatr daje możliwość przekazu ważnych wartości w sposób niekoniecznie werbalny, a jednak czytelny, daje możliwość przeżywania emocji w sposób bezpośredni, uczy odbioru informacji w sposób niekoniecznie pouczający, a motywujący do przemyśleń i rozważań. Tego typu działania umożliwiają nawiązywanie współpracy pomiędzy instytucjami, wymianę doświadczeń.

Dzieci uczestniczące w próbach i przedstawieniach, dzięki intensywnym ćwiczeniom twórczym rozwijają umiejętności prospołeczne poprzez współpracę w grupie, pracę w zespole, ekspozycję społeczną. Daje to możliwość osiągnięcia sukcesu, uczy wyrażania emocji i uczuć, rozwija empatię. Poprzez poznawanie technik teatralnych (dramę, eurytmię) dzieci uczą się wyrażać siebie, koncentrują swoją uwagę na zadaniach twórczych.

Każda nowa sztuka poprzedzona jest próbami, które odbywają się w formie warsztatów. Dzieci w ten sposób uczą się podporządkowania do poleceń nauczyciela, zaangażowania, dzielenia się sukcesem, zapamiętywania sekwencji zdarzeń, inwencji twórczej. Myśl profilaktyczna dotyczy uczniów z problemami emocjonalnymi oraz z zachowaniem. U uczniów przejawiających elementy niedostosowania społecznego kształtuje się prawidłowe postawy społeczne.

Przedstawienia są kierowane do szerokiej publiczności, zwłaszcza uczniów różnego typu szkół ze środowiska społecznego. Działalność teatru zawarta jest w programie profilaktyki SOSW. Pokazywanie spektaklu dla odbiorców z innych szkół jest lekcją z zakresu profilaktyki. Spektakl zmusza odbiorcę do refleksji i jest tematem do rozmów i analizy na lekcjach wychowawczych.

Do tej pory wystawiono trzy sztuki. Pierwsza - Bez skutków ubocznych - powstała przy współpracy z grupą teatralną ITO z Inowrocławia. Dzięki temu udało nam się wspólnie stworzyć nietuzinkowe wydarzenie sceniczne, w którym wystąpili wspólnie uczniowie inowrocławskiego Liceum Jana Kasprowicza oraz wychowankowie SOSW. Tematyka dotyczyła poczucia bezradności, bezsilności, której doświadcza często człowiek w obliczu złych wydarzeń. Każdy widz otrzymał na koniec spektaklu receptę na szczęście w postaci Przepisu na cały rok.

Podczas drugiego przedstawienia – Ucho - przygotowałyśmy sztukę niewerbalną, w której wystąpili uczniowie, rodzice i nauczyciel z SOSW. Tematyka dotyczyła alkoholizmu w rodzinie dysfunkcyjnej i rozdarcia emocjonalnego dziecka. W ramach tego przedsięwzięcia nawiązałyśmy współpracę z teatrologiem z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, która jako moderator po spektaklu przeprowadziła dyskusję na temat przeżyć, przemyśleń, rozumienia sztuki. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki mówiące o tym jak należy unikać problemów wynikających z picia alkoholu.

Trzeci spektakl jest sztuką niewerbalną opartą na gestach, mimice, muzyce i aranżacji scenicznej. Odbył się przy współpracy z nauczycielem języka polskiego oraz uczennic z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie.

Taka forma propagowania myśli profilaktycznej umożliwia autorefleksję. Potwierdza to fakt, iż po przedstawieniach otrzymaliśmy wiele ofert występów w szkołach, instytucjach użytku publicznego, Targach Edukacyjnych, które odbyły się pod patronatem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Mogilnie. Kolejnym ważnym wydarzeniem był występ, który odbył się pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie, gdzie po występie odbył się panel dyskusyjny z udziałem sierżanta z Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie i terapeuty ds. uzależnień. oraz przedstawiciela Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelnie. Każdy z naszych występów wywoływał wiele emocji i tematów do dyskusji, a zaangażowanie w teatr występujących rodziców, wychowanków i nauczyciela wzbudzały wiele emocji.