W roku 2017 dofinansowanie na realizację zadania Realizacja programów profilaktyczno - wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo - wychowawczych otrzymały: Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Strzelnie, Uczniowski Klub Sportowy Olimp w Strzelnie, Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego - Oddział w Strzelnie.

Więcej informacji tutaj→.