Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelnie

zaprasza

do udziału w realizowanym projekcie socjalnym

 

 

WIĘCEJ WIEM – LEPIEJ DZIAŁAM

 

 

Projekt skierowany jest do osób, które doświadczają trudności w związku z przemocą domową - mają uruchomioną procedurę NK

Projekt realizowany będzie poprzez utworzenie grupy wsparcia w celu budowania świadomości i wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz poczucia własnej wartości

 

Jeśli jesteś zainteresowany tą problematyką wszelkich wyjaśnień udzielamy pod numerem telefonu (52)569-14-47

Zajęcia rozpoczynają się 17.07.2017 o godz. 9:00

 

Realizatorem projektu jest pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie Zofia Niedziela (w partnerstwie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzelnie)