„Lato 2017” rozpoczęło się 24 lipca.

Zajęcia (z programem profilaktyczno - wychowawczym) zostały zorganizowane ze środków Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Strzelno. Łącznie wzięło w nich udział 105 osób w wieku uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu miasta i gminy Strzelno, to jest z Komitetu Osiedlowego nr 3 w Strzelnie oraz sołectw Ciechrz, Ostrowo, Jeziorki, Kijewice / Mirosławice, Sławsko Dolne, Markowice i Młyny / Młynice.

W każdym sołectwie oraz Komitecie Osiedlowym zajęcia odbywały się przez 5 dni w wymiarze 5 godzin dziennie. Ramowy program obejmował: dzień I: Poznajmy się – zajęcia integracyjne (między innymi zajecia Moje mocne strony, spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej – pogadanka na temat Bezpieczne wakacje i Cyberprzemoc); dzień II: Promocja zdrowego stylu życia i kultury osobistej (między innymi wyjazd do inowrocławskich Solanek); dzień III: Przygotowanie do Olimpiady sportowej i wyjazd na basen; dzień IV: „Nałogom mówimy nie!” i „ Zdrowo na sportowo”; dzień V: Olmpiada sportowa na boisku Orlik w Strzelnie.

Ostatnie zajęcia odbyły się 21 sierpnia. Ale czy to rzeczywiście jest już koniec akcji Lato 2017? Więcej informacji – niebawem.

 

 

Więcej zdjęć tutaj→.