W roku 2017 dofinansowanie na realizację zadania Realizacja programów profilaktyczno - wychowawczych i zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo - wychowawczych otrzymały: Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Strzelnie, Uczniowski Klub Sportowy Olimp w Strzelnie, Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego - Oddział w Strzelnie.

Zakończyła się Gimnazjalna Liga Warcabowa 2016/2017.

W miesiącach grudzień 2016 - luty 2017 w Hali sportowej w Strzelnie odbyły się rozgrywki Przedszkolno-Szkolnej Ligi Halowej.

REGULAMIN

Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów (Kabaret OTTO)


W czasie wakacji wszyscy - niezależnie od wieku - czują się swobodniej, mają mniej obowiązków i zadań, które dyscyplinują, myśli biegną w przestworza.

REGULAMIN

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Strzelno.

Celem konkursu jest propagowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i i młodzieży, rozwijanie kreatywności uczestników oraz popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

W czwartek 26.01.2017 rok uczestnicy zajęć w strzelneńskiej Świetlicy oraz Filii we Wronowach bawili się na balu przebierańców. Były tańce, były zabawy!


Więcej zdjęć tutaj→.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok (szczegóły: Uchwała Nr XXII/168/2016 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 27.12.2016 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok) określa działania w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia oraz minimalizacji szkód związanych z uzależnieniami mieszkańców Gminy Strzelno i jest tożsamy z założeniami rekomendacji do realizowania i finansowania gminnych programów oraz programów zalecanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz spójny z celem operacyjnym Narodowego Programu Zdrowia dotyczącym ograniczenia rozpowszechniania używania alkoholu, tytoniu i innych substancji psychoaktywnych.